چرا چاپ ديجيتال كتاب؟


چرا چاپ ديجيتال كتاب؟
برخي از دوستان نويسنده و مترجم كه تازه شروع به‌كار كرده‌اند و براي شروع تمايل دارند قلم خود را محك بزنند معمولا مايل به چاپ كتاب با تيراژ كم هستند. يا دانشجوياني كه جهت ارائه پايان نامه خود، دليلي براي چاپ در تعداد بالا ندارند.

گاهي هم نويسندگان و مترجمان تمايل به چاپ با تيراژ كم دارند، تا ابتدا از كيفيت چاپ مطمئن شوند سپس اقدام به چاپ نهايي كنند.

دانشجوياني كه اثري جديد و نوآورانه  گردآوري يا خلق كرده‌اند و نگران هستند كه مبادا از اثر آن‌ها دزدي و سوء استفاده شود مي‌توانند جهت ثبت اثر به نام خود كتاب‌شان را با تيراژ كم چاپ كنند.

دوستاني كه مي‌خواهند سنجش بازار را انجام بدهند و بعد در صورت موفق بودن، اثر خود را گسترده‌تر منتشر كنند.

نويسندگان و مترجماني كه مي‌خواهند تعدادي از كتاب‌هاي‌شان را تقديم افرادي كنند و تمايل دارند اين تعداد كتب‌ها ويژه‌تر چاپ شود.

بنا به هر دليل ديگري نويسنده و مترجم ممكن است مايل باشد كه كتابش را با تيراژ كم چاپ كند؛ با وجود چاپ ديجيتال چاپ كتاب با تيراژ كم، هزينه‌ي پاييني دارد و راهگشاست.
در ادامه پارامترهاي موثر در قيمت چاپ ديجيتال كتاب را با هم مي‌خوانيم.

https://shabdaprint.com/%d8%b5%d9%81%d8%b1-%d8%aa%d8%a7-%d8%b5%d8%af-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8/